Vattenföring i Mellanljusnan

Återkommer i början av maj 2018 om gud och brallorna håller.
Per-Åke | 2017-11-02
    
Kanske för att förstå tappningssystemet bättre, gå in på Kraftverk efter Ljusnan o Voxnan. På höger sida i menyn.
Där kan man se alla upptagningsområden och hur mycket vatten de kan spara och när och varför de måste tappas av.
Nu är det inte så att bara den delen styr, kraftverken styrs mycket av elpriset på elbörsen (Nord Pool) ute i Europa. Tidigare var det bara den inhemska efterfrågan som styrde.
Vi får nog leva med den mer skakiga tappningen i framtiden, Finska Fortum skiter fullstängigt i Mellanljusnans turister och sportfiskare. Där finns bara dollartecken för ögonen.
Värst är nog den arrogans eller bristande kunskap om öringens livscykel, med någon veckas lågtappning i april-maj på 35-40 m3 som spolierar det årets ännu inte kläckta öringsrom.
Fortum har fiskebiologer anställda som borde känna till detta men vad jag erfarit inte kan påverka tappningen under dessa tider eller?
Per-Åke.
Per-Åke | 2015-05-05
    
Fiskesäsongen 2014.
Maj månad. 20 dagar.
Började den 10-maj. Med en genomsnittstappning på 243,6 m3 i sek. Lägsta tappningen 195,0 m3 i sek. Högsta tappningen 310,0 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 123,271
Fisket efter öring var inte lika bra som föregående år, harren hade inte riktigt ännu kommit upp i strömmarna.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Juni månad. 30 dagar.
Med en genomsnittstappning på 135,9 m3 i sek. Lägsta tappningen 80,0 m3 i sek.
Högsta tappningen 218,0 m3 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 122,881
Fisket: Första helgen i juli kommer harren upp i strömmarna, bra fiske trots den höga vattenföringen. Fick leta lite nya platser.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Juli månad. 31 dagar.
Med en genomsnittstappning på 139,5 m3 i sek. Lägsta tappningen 82,0 m3 i sek.
Högsta tappningen 281,0 m3 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 122,842
Fisket: var bra, med rätt grov fisk i strömmarna.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Augusti månad. 31 dagar.
Med en genomsnittstappning på 172,8 m3 i sek. Lägsta tappningen 100,0 m3 i sek.
Högsta tappningen 310,0 m3 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 122,972
Fisket: Bra vattenföring med bra fiske i de övre delarna i älven.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
September månad. 30 dagar.
Med en genomsnittstappning på 137,7 m3 i sek. Lägsta tappningen 110 m3 i sek.
Högsta tappningen 160,0 m 3 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 122,831
Fisket: Har kommit igång riktigt bra. Mycket harr och öring i farten.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oktober månad. 15 dagar.
Med en genomsnittstappning på 88,4 m3 i sek. Lägsta tappningen 90,0 m3 i sek.
Högsta tappningen 410,0 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 123,020
Fisket: Harrfisket var mycket bra, framförallt i de övre delarna av älven. Mycket huggvillig öring fick släppa tillbaka.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Skulle någon villa ha en mer utförlig tappningslista över fiskesäsongen 2014 från 10-maj till 15-oktober, lägg en e-post till mig så sänder jag över en.
Flugfiske@bredbabd.net
Mvh
Per-Åke
Per-Åke | 2014-11-07
    
Fiskesäsongen 2013.
Maj månad. 27 dagar.
Började den 5-maj. Med en genomsnittstappning på 100,8 m3 i sek. Lägsta tappningen 65,0 m3 i sek. Högsta tappningen 130 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 122,751
Fisket efter öring var rätt bra, men harren hade inte riktigt ännu kommit upp i strömmarna.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Juni månad. 30 dagar.
Med en genomsnittstappning på 130,8 m3 i sek. Lägsta tappningen 65,0 m3 i sek.
Högsta tappningen 338,0 m3 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 122,773
Fisket: Första helgen i juli kommer harren upp i strömmarna, bra fiske trots den höga vattenföringen. Fick leta lite nya platser.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Juli månad. 31 dagar.
Med en genomsnittstappning på 104,5 m3 i sek. Lägsta tappningen 55,0 m3 i sek.
Högsta tappningen 325,0 m3 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 122,733
Fisket: var bra, med rätt grov fisk i strömmarna.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Augusti månad. 31 dagar.
Med en genomsnittstappning på 163,5 m3 i sek. Lägsta tappningen 75,0 m3 i sek.
Högsta tappningen 405,0 m3 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 122,638
Fisket: Bra vattenföring med bra fiske i de övre delarna i älven.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
September månad. 30 dagar.
Med en genomsnittstappning på 137,3 m3 i sek. Lägsta tappningen 85 m3 i sek.
Högsta tappningen 180,0 m 3 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 122,895
Fisket: Har kommit igång riktigt bra. Mycket harr och öring i farten.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oktober månad. 15 dagar.
Med en genomsnittstappning på 67 m3 i sek. Lägsta tappningen 55,0 m3 i sek.
Högsta tappningen 85,0 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 122,521
Fisket: Harrfisket var mycket bra, framförallt i de övre delarna av älven. Mycket huggvillig öring fick släppa tillbaka.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Skulle någon villa ha en mer utförlig tappningslista över fiskesäsongen 2013 från 5-maj till 15-oktober, lägg en e-post till mig så sänder jag över en.
Flugfiske@bredbabd.net
Mvh
Per-Åke
Per-Åke | 2014-11-07
    
Fiskesäsongen 2012.
Maj månad. 20 dagar.
Började den 12-maj. Med en genomsnittstappning på 230,8 m3 i sek. Lägsta tappningen 131 m3 i sek. Högsta tappningen 315 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 123,331
Fisket efter öring var rätt bra, men harren hade inte riktigt ännu kommit upp i strömmarna.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Juni månad. 30 dagar.
Med en genomsnittstappning på 167,4 m3 i sek. Lägsta tappningen 105 m3 i sek.
Högsta tappningen 224 m3 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 123,036
Fisket: Första helgen i juli kommer harren upp i strömmarna, bra fiske trots den höga vattenföringen. Fick leta lite nya platser.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Juli månad. 31 dagar.
Med en genomsnittstappning på 181,6 m3 i sek. Lägsta tappningen 106 m3 i sek.
Högsta tappningen 335 m3 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 123,064
Fisket: avstannar lite på grund av allt för många tappningstoppar.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Augusti månad. 31 dagar.
Med en genomsnittstappning på 222,5 m3 i sek. Lägsta tappningen 118 m3 i sek.
Högsta tappningen 341 m3 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 123,175
Fisket: Mycket vatten men bra fiske i vissa delar i älven.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
September månad. 30 dagar.
Med en genomsnittstappning på 163,7 m3 i sek. Lägsta tappningen 140 m3 i sek.
Högsta tappningen 237 m 3 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 123,004
Fisket: Har kommit igång riktigt bra. Mycket harr och öring i farten.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oktober månad. 31 dagar.
Med en genomsnittstappning på 171,3 m3 i sek. Lägsta tappningen 160,0 m3 i sek.
Högsta tappningen 228,0 i sek. Pegeln i Ljusdals medel blev. 123,014
Fisket: Mycket bra fiske trots höga flöden, många fick släppa tillbaka huggvilliga öringar.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Skulle någon villa ha en mer utförlig tappningslista över fiskesäsongen 2012 från 12-maj till 31-oktober, lägg en e-post till mig så sänder jag över en. Flugfiske@bredbabd.net
Mvh
Per-Åke
Per-Åke | Hemsida | 2012-11-12
    


Fiskesäsongen 2011.
Maj månad. 16 dagar.
Började den 14-maj. Med en genomsnittstappning på 130,6 m3 i sek. Lägsta tappningen 105 m3 i sek. Högsta tappningen 142,9 i sek. Medeltappningen 1990-2010 låg 71,7 m3 i sek högre.
Fisket efter öring var rätt bra, men harren hade inte riktigt ännu kommit upp i strömmarna.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Juni månad. 30 dagar.
Med en genomsnittstappning på 223,7 m3 i sek. Lägsta tappningen 135,7 m3 i sek.
Högsta tappningen 420,1 m3 i sek. Medeltappningen 1990-2010 låg 121,3 m3 i sek lägre.
Fisket: Första helgen i juli kommer harren upp i strömmarna, bra fiske trots den höga vattenföringen. Fick leta lite nya platser.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Juli månad. 31 dagar.
Med en genomsnittstappning på 234,8 m3 i sek. Lägsta tappningen 170,0 m3 i sek.
Högsta tappningen 523,9 m3 i sek. Medeltappningen 1990-2010 låg 126,3 m3 i sek lägre.
Fisket: avstannar lite på grund av allt för många tappningstoppar.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Augusti månad. 31 dagar.
Med en genomsnittstappning på 269,9 m3 i sek. Lägsta tappningen 202,0 m3 i sek.
Högsta tappningen 435,9 m3 i sek. Medeltappningen 1990-2010 låg 153,7 m3 i sek lägre.
Fisket: Mycket vatten men bra fiske i vissa delar i älven.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
September månad. 30 dagar.
Med en genomsnittstappning på 287,7 m3 i sek. Lägsta tappningen 196,1 m3 i sek.
Högsta tappningen 441,3 m 3 i sek. Medeltappningen 1990-2010 låg 169,3 m3 i sek lägre.
Fisket: Har kommit igång riktigt bra. Mycket harr och öring i farten.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oktober månad. 23 dagar.
Med en genomsnittstappning på 145,7 m3 i sek. Lägsta tappningen 135,2 m3 i sek.
Högsta tappningen 189,7 i sek. Medeltappningen 1990-2010 låg 6,8 m3 i sek lägre.
Fisket: Mycket bra fiske trots höga flöden, många fick släppa tillbaka huggvilliga öringar.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Skulle någon villa ha en mer utförlig tappningslista över fiskesäsongen 2011 från 16-maj till 23-oktober, lägg en e-post till mig så sänder jag över en. Flugfiske@bredbabd.net
Mvh
Per-Åke


Per-Åke | 2011-11-03
    
    
Skriv i gästboken
Namn: 
E-post: 
Hemsida:    
Inlägg:
 
 
Skriv exakt vad som står på bilden i rutan:
 Ladda ny kod