Gästbok

Ur SBF-online kan jag få ut det mesta - även om vissa uppgifter saknas.
Följande 32 medlemmar får jag fram ur systemet, flertalet saknar visserligen mobilnr och mailadress och andra adress, men det går att fixa.
Här är listan
Förnamn Efternamn

Angela Andersson
Jan- Evert Andersson
Jörgen Andersson
Anders Benderix
Jan Bjerkland
Katarina Bjerkland
Marie Ejdedal
Peter Ejdedal
Bo Eriksson
Britt-Marie Gudmundsson
Camilla Göthberg
Tobias Göthberg
Kenneth Hallberg
Anders Holmberg
Anders Johansson
Elias Johansson
Charlie Järpvall
Eva Karlsson
Jan-Erik Karlsson
Jonny Karlsson
Konstantinos Mihopoulos
Leif Nilsson
Antonio Patron
Gabriel Patron
Annjeanette Strömberg
Ewa Söderholm-Holmberg
Leif Theodorsson
Francine Wallster
Johan Weidner
Milan Zarki
RoseMarie Österberg

// Anders

Anders H | 2021-10-29
    
Hej,
Är det inte dags för Calmar PK att byta plattform, så att vi kommer bort från dessa infekterade meddelanden.
Om styrelsen beslutar , så lovar jag att anta utmaningen att lösa det. För ändamålet krävs bara en fullständig medlemsmatrikel och samtligas mobilnummer. Upplägget och sidan är kostnadsfri.

Anders Holmberg | 2021-10-29
    
Dom här konstiga &# 128578
vad är det för nåt ?

Beno | 2021-10-29
    
Jag kan också och är gärna med alla tre tillfällen 🙌🏽

Gabriel Patron | 2021-10-28
    
14/11 26/3 kan jag öppna.Jag sätter upp mig på de långa resorna 🤗👍

Tjocky | 2021-10-28
    
Jag spelar gärna inomhusserien

Johan | 2021-10-26
    
Oj oj förutsättningar ändras hela tiden 🙄🤣får kolla upp idag vilka som spelar vad ?

Eva | 2021-10-24
    
Hoppar givetvis veteran eftersom jag är ung och under 65 😜🤗

Tjocky | 2021-10-24
    
Ja..tyvärr blir förutsättningarna något annat för veteran som skall vara V65.
Hoppas att alla ställer upp i V65, så skall vi få ihop det.
I öppen är vi många spelare.
Jag sätter upp förutsättningarna idag på anslagstavlan i hallen.

Kenneth | 2021-10-24
    
Serien för vet är 65år

Jonny | 2021-10-23
    
    
Skriv i gästboken
Namn: 
E-post: 
Hemsida:    
Inlägg:
 
 
Skriv exakt vad som står på bilden i rutan:
 Ladda ny kod