Gästbok

Nu har äntligen våren kommit till Hovra.(7-5-2018)
Snön är borta, lövkrattningen är i full gång.
• Tranorna har varit här, och dragit norrut.
• Koltrasten sjunger varje morgon.
• Bergfinkssvärmarna och Grönsiskorna har slagit på gräsmattorna, ser ut som en råttinvasion.
• Blåmesar och svartvita flugsnappare flyger runt och söker sommarboende.
• Sädesärlan och använder mina markerings käppar för att hålla utkik efter insekter.
• Mina höns är ute och sprätter i mina mödosamt hopkrattade lövhögar.
• Björnarna har börjat röra på sig, och alla björnskådare har börjat invadera Inibyvägen.
• Skådespelet nere vid Laforsen med för dagen 644 m3i sek. Frågan är när det vänder.
• Det värsta jag sett är 1140 m3i sek. då gick vattnet alldeles under golvet på huset nere vid Hovrahällan. Och bryggan ut till Hällan låg helt under vatten.
• Vi får hoppas att vårfloden blir fullt så mäktig i år.
• Nu väntar jag bara på lite sommarvärme.
Per-Åke | 2018-05-07
    
Hej Per-Åke och ni andra fiskare,bra att ni håller åt kraftbolaget angående oljeutsläpp från turbiner,en så fin älv som Ljusnan är så är det bedrövligt om den skall skadad av olja.Skulle ett företag med landbaserad verksamhet göra oljeutsläpp är jag säker på att miljökontoret skulle göra inspektion omgående om det kom till deras kännedom.Vem som anmäler vem om att det ej görs någon närmare kontroll av verksamheten kan inte jag avgöra,därför ser jag framemot att följa detta och hoppas på att ni som vet och kan gör så att det blir ordning i leden.Ser framemot att komma till Ljusnan och fiska i sommar.Mvh Lennart
Lennart Åhlander | 2018-05-03
    
All heder till dig Per-Åke som orkar dra i detta ärendet!
Jonas. | 2018-04-27
    
Bra att du står på dig Per-Åke.

Det är en sak att göra en anmälan och skapa ett ärende för LT:s räkning.
Sedan, om det finns något intresse att följa upp saken och ställa obekväma frågor är något helt annat.
Dom har i alla fall fått ett bra underlag och fakta att utgå ifrån.

Inte så att man nästan börjar fundera på hur mycket olja en annan fått i sig dom senaste åren efter allt vatten som använts till matlagning och kaffedrickande 😂.

MVH/ Kristofer
Kristofer Backmark | 2018-04-26
    
Skulle nog villa rätta till lite av vad Hans Sjöberg svarade.
• Jag skrev att under leken i augusti-september gick det150 kubik meter i sek. i Laforsen.
• I oktober det150 kubik
• I november mellan 150-160 kubik
• I december mellan 160-110 kubik.
• I januari mellan 160-110 kubik.
• I februari mellan 160-140 kubik.
• I mars mellan 146-134 kubik.
• I april mellan den 1-5 och 136-117 kubik.
• 6 april till 19 april 70-74 kubik.
• 20 april till 25 mellan 87-365 kubik
Jag trodde inte att olja från dåligt hydraulik läckt ut, utan jag vet att Kappland maskiner läcker ut hydraulolja
Sen att insekterna försvunnit i älven, Jag sa att insekterna minskat katastrofalt under de senaste 20 åren.
Dessutom vore det intressant att få se ett produktblad på den olja som köpts in av Fortum till Kappland maskinerna, finns lag på att sådana blad skall finas tillgängliga vid en kemikalieinspektion. Och tillsynen av egenkontrollen, Kanske skulle Hans S begära ut ett sådant blad.

Per-Åke | 2018-04-26
    
Detta svar har jag fått av Hans Sjöberg på LST Gävleborg
Per Åke Thor ringde undertecknad den 12 april 2018 och klagade på Fortum Sverige AB:s tappning i Mellanljusnan. Enligt Thor har Fortum under vintern tappat 150 m^3/s vilket nu minskat till ca 70 m^3/s. Det medför att den rom som öringen lagt (Mellanljusnanöringen) nu blir torrlagd och förstörs innan kläckningen som normalt sker kring månadsskiftet april/maj. Thor ifrågasatte denna tappning och tycker att länsstyrelsen ska göra något åt detta. Thor tyckte också att länsstyrelsen skulle undersöka hur mycket olja som förbrukas i kraftverkens turbiner efter Ljusnan och hur mycket olja som kan ha gått ut i vattendraget. Thor trodde att olja läcker ut i betydande omfattning och att det orsakat att insekter i vattendraget har försvunnit. Undertecknad framförde att länsstyrelsen under året ska titta på detta och se hur regleringen förhåller till gällande bestämmelser och vad som skulle kunna göras för att minska negativa effekter av dagens tappning om den är tillåten. Länsstyrelsen kommer även följa upp en oljeförbrukning inom ramen för planerad tillsyn av egenkontrollen. kontakta Fortum angående
2718-2018-1
Per Åke Thor Hans Sjöberg
Per-Åke | 2018-04-26
    
Detta skriver jag i dag till Hans Sjöberg
Hej Hans Sjöberg.
Var in och tittade under diarier 27-18 och hittade bara att du gjort ett ärende om vattenföringen i Ljusnan.
Men till min förvåning ser jag att du inte gjort något ärende på hydrauloljeutsläppen.
Betyder det att du inte har kurage att konfrontera Fortum.
Nu efter mer än 10 års kamp mot LST och Ljusdals Kommun om vem som har tillsynen över vad Fortum släpper ut i Ljusnan.
Nu vill jag se ett resultat.
Jag var god vän med den bortgångne Miljöprofessorn Staffan Westerlind från Uppsala som inte häller ville ta i detta problem, men fick ingen förklaring. Kan det vara så att Fortum har någon hållhake eller något som de hotar med.
Kanske några insändare i tidningar eller direkt till miljöpartiet, för att något skall hända i detta ärende.
Mvh
Per-Åke Thor
Hovra Inibyväg 51
820 41 Korskrogen
070-300 43 15
Per-Åke | 2018-04-25
    
Detta skriver Yngve Karlsson till LST och Hans Sjöberg .
Hej Hans.
Vill berätta lite om hur det går till i verkligheten.
Jag arbetade under en period med underhåll åt på den tiden Ljungakraft i kraftstationerna uppströms Mellanljusnan.
En Kaplanturbin med justerbara vingar innehåller många kubikmeter hydraulolja som du vet.
En sådan stor maskin är ytterst sällan helt tät i axelgenomföringarna.
På den tiden fick vi fylla på fatvis med ny hydraulolja för att kompensera läkarlaget.
De läckande oljan hamnar ju i älven.
Jag frågade företaget om oljan, svaret blev att den var miljövänlig och sjönk till botten och låg kvar där.
Jag vill att ni inför nolltolerans av oljeläckage i kaplanturbinerna i er miljödeklaration.
YKA
Yngve Karlsson
Inibyvägen 47
82772 Korskrogen.
070 30644 96
Per-Åke | 2018-04-25
    
Ni som vill följa vad som händer med vattenföringen och oljeutsläppet ifrån kraftverken i Mellanljusnan. Gå då in på LST Gävleborg och sök på dnr 2718-2018.
Per-Åke | 2018-04-16
    
Hej
Den 13-april fick jag svar från Länsstyrelsen.
Angående Mellanljusnan och det jag skrev om vattenföringen och utsläppen av hydrauloljan.
Så här svarar Hans Sjöberg på Länsstyrelsen i Gävleborg.
Hej!
Länsstyrelsen har startat ett ärende med dnr 2718-2018 för att följa upp hur tappningen av vatten i Mellanljusnan under våren förhåller sig till gällande bestämmelser samt möjligheterna till ändring av tappningen för att minska risk för skada på lagd öringsrom.
Länsstyrelsen kommer även under året att hämta in uppgifter om oljeförbrukning för de kraftverk i Ljusnan som länsstyrelsen har tillsyn över.
Med vänlig hälsning
Hans Sjöberg
Miljöhandläggare
Per-Åke | 2018-04-16
    
    
Skriv i gästboken
Namn: 
E-post: 
Hemsida:    
Inlägg:
 
 
Skriv exakt vad som står på bilden i rutan:
 Ladda ny kod